Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku oddział w Wierzbicy

Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku oddział w Wierzbicy 
ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica

Prezes: Krzysztof Sadurski

Kierownik Oddziału: Grażyna Ogorzałek

tel.  (48) 618 20 22

Godziny otwarcia:  od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1500

Strona internetowa: http://www.bsjedlinsk.pl/

Do góry