NADANIE IMIENIA I PRZEKAZANIE SZTANDARU ZSP W RUDZIE WIELKIEJ

Nadanie imienia i sztandaru ZSP Ruda Wielka

Dzień 30 kwietnia  2023 r. zapisał się w historii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej jako jeden z najważniejszych. Właśnie wtedy nastąpiło nadanie imienia Orła Białego i przekazanie Sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rudzie Wielkiej pod przewodnictwem opata ojca Eugeniusza Augustyna z Wąchocka, który dokonał poświęcenia Sztandaru. W tym podniosłym wydarzeniu oprócz Dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, lokalnej społeczności wzięli udział zaproszeni goście:

 • Posłanka na Sejm IX kadencji – Agnieszka Górska,
 • Wicestarosta Powiatu Radomskiego – Krzysztof Kozera
 • Radna Powiatu Radomskiego – Małgorzata Klocek ,
 • Wójt Gminy Wierzbica- Zdzisław Dulias,
 • Zastępca przewodniczącego Rady Gminy – Sławomir Lisek,
 • Kierownik Referatu Oświaty – Justyna Bąk,
 • Sekretarz Gminy Wierzbica – Renata Leśniewska – Grzywacz,
 • Wieloletnia dyrektor szkoły – Halina Kwiecień
 • Radna Rady Gminy Wierzbica – Agnieszka Włoskowicz
 • Dyrektorzy jednostek oświatowych z Gminy Wierzbica,
 • Przedstawicielki służby zdrowia,
 • Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej
 • Sołtysi sołectw Rudy Wielkiej, Błędowa i Stanisławowa oraz darczyńcy.

=Galę szkolną zapoczątkował polonez w wykonaniu najstarszej grupy przedszkolnej. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Pisk orła” przybliżający rolę Orła Białego na przestrzeni dziejów Polski.

W dalszej części głos zabrała Dyrektor szkoły – Elżbieta Nowak, która powitała przybyłych na uroczystość gości i uzasadniła wybór patrona:

Kiedy rozpoczynaliśmy nasze starania o nadanie imienia zespołowi, wiedzieliśmy, że wybór patrona naszego zespołu musi być zrozumiały, zarówno dla najmłodszych  przedszkolaków,  jak i dla uczniów klas ósmych. Już dzieci przychodzące do przedszkola poznają symbol Orła Białego. Uczą się poszanowania godła naszej Ojczyzny. Poznają jego historię. Orzeł Biały to znak siły, męstwa, szlachetności. Towarzyszył Polakom od Piastów. Podrywał do walki o niepodległość, wolność. Dawał nadzieję na lepsze jutro. Jest symbolem męstwa, odwagi i mądrości. Pokazuje nam, że można wzlatywać ponad wyżyny i spełniać swoje marzenia.

Na zakończenie Dyrektor szkoły przytoczyła słowa Stefana Wyszyńskiego: „Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

Następnie nauczyciele zaprezentowali rys historyczny szkoły.  W kolejnej części przedstawiciele Rady Rodziców – pani Marta Kwiecień, pani Małgorzata Kruk, pan Błażej Włoskowicz wręczyli Sztandar Dyrektorowi szkoły, który  został przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Poczet Sztandarowy zaprezentował zgromadzonym Sztandar Szkoły, a prowadząca odczytała jego opis.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkurów: plastycznego i wiedzowego pod hasłem „Orzeł Biały”,  nad którymi honorowy patronat objął Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias. Dyrekcja szkoły podziękowała Darczyńcom i uhonorowała ich pamiątkowymi statuetkami.

Utwór „Dzień dobry biały ptaku” w wykonaniu chóru szkolnego zakończył ceremonię.

Do góry