POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROGRAMU „MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2023”

Mazowsze dla czystego powietrza

W dniu 19 maja 2023 r. została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2957/2023 pomiędzy Gminą Wierzbica a Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” pn. „Przeprowadzenie kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Wierzbica”, którego całkowity koszt wynosi 48 832,00 zł, z czego:

  • Kwota dofinansowania Województwa Mazowieckiego stanowi maksymalnie 75% kosztu całkowitego zadania, a więc kwoty nie przekraczającej 36 624,00 zł.
  • Wkład własny Gminy Wierzbica wynosi min. 25% kosztu całkowitego zadania, a więc min. kwoty 12 208,00 zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Do góry