INFORMACJA WS. DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE GMINY WIERZBICA

Herb Wierzbica - Logo

Nawiązując do licznych zapytań mieszkańców dotyczących dostępu do szerokopasmowej sieci światłowodowej, której rozbudowa jest obecnie realizowana na terenie Gminy Wierzbica uprzejmie informuję, że tutejszy Urząd wystąpił do Inwestora o udzielenie informacji na temat możliwości przyłączania do powyższej sieci kolejnych gospodarstw domowych.

Z odpowiedzi uzyskanej od Wykonawcy wynika, że podczas realizacji projektu i podejmowania decyzji o tym, którzy dokładnie mieszkańcy uzyskają dostęp do sieci światłowodowej decydujące znaczenie mają kwestie opłacalności danej inwestycji zaś dodatkowymi czynnikami są również: długość sieci niezbędnej do wybudowania, liczba gospodarstw domowych, gęstość zabudowy w danej miejscowości, możliwość przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej oraz koszty utrzymania infrastruktury teletechnicznej.

Ponadto Wójt Gminy Wierzbica deklaruje, że mimo braku możliwości ingerencji w kształt planowanej inwestycji podejmie kolejne próby kontaktu z Wykonawcą w celu zapewnienia dostępu do sieci światłowodowej jak największej liczbie gospodarstw domowych.

Pełna treść odpowiedzi została załączona poniżej. Z uwagi na to, że zapytanie dotyczyło konkretnych nieruchomości, ich dane zostały zanonimizowane ze względu na konieczność ochrony danych osobowych.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


Odpowiedź od wykonawcy sieci światłowodowej na terenie Gminy Wierzbica

Do góry