DOTACJA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA GMINY WIERZBICA NA REALIZACJĘ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351114W W RZECZKOWIE

Mazowsze. SercePolski

W dniu 11 maja 2023 r. została podpisana Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1467/2023 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie” w wysokości 250 000,00 zł. Kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć 50% wartości (brutto) zadania.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie” będzie polegało na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 4.290 mi długości 834 m na działkach nr 391, 345 w obrębie ewidencyjnym Rzeczków. 

FOGR 2023 Rzeczków

Do góry