UWAGA !!! WARIANTY PLANOWANEJ BUDOWY LINII KOLEJOWEJ W WIERZBICY ZAPROPONOWANE PRZEZ CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

CPK logo
Szanowni Mieszkańcy, Centralny Port Komunikacyjny wraz z firmą projektową Databout Sp. z o.o. przedstawił warianty linii kolejowej przebiegające przez tereny Gminy Wierzbica. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z przebiegiem tych tras. Ewentualne uwagi i sugestie na ten temat prosimy zgłaszać do 09 lutego, 2023r. do godz. 14.00 w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Warianty Lini Kolejowej CPK w Gm. Wierzbica

Prezentacja CPK

Do góry