KOMUNIKAT NR 6 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Szanowni Państwo,

od dnia 11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbicy można składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 30.04.2023 r. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Trzeba wiedzieć!
1. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój 18 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem opatrzenia wniosku podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do zakupu węgla są uprawnione osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy. Warunkiem dokonania zakupu jest złożenie wniosku.
3. Węgiel będzie można odbierać w wyznaczonych składach na terenie Gminy Wierzbica. Dokładne dane składów zostaną podane do wiadomości publicznej.
4. Sprzedaż węgla będzie odbywała się na dotychczasowych warunkach.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA 2023

Do góry