INFORMACJA NR 3 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Szanowni Państwo,

od dnia 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbicy można składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Trzeba wiedzieć!

  1. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój 18 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem opatrzenia wniosku podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  2. Do zakupu węgla są uprawnione osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy. Warunkiem dokonania zakupu jest złożenie wniosku.
  3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, na jedno gospodarstwo domowe będzie przysługiwać 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony od 01.01.2023 r.
  4. Węgiel będzie można odbierać w wyznaczonych składach na terenie Gminy Wierzbica. Dokładne dane składów zostaną podane do wiadomości publicznej.
  5. Szczegóły procedury zakupu zostaną podane w dalszych informacjach.

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA – WERSJA EDYTOWALNA

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

Do góry