ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO MIESZKAŃCÓW ZIEMI WIERZBICKIEJ WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ OJCZYZNY

Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości, w centrum Wierzbicy dzięki społecznej inicjatywie mieszkańców gminy, rozpoczęły się prace przy budowie pomnika upamiętniającego mieszkańców ziemi wierzbickiej walczących o wolność naszej Ojczyzny. Inwestycja realizowana jest przy ogromnym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, która na ten cel przekazała dotację w kwocie aż 81 tys. złotych. Wkład własny gminy Wierzbica wynosi 20 300,00 zł.

Niezwykle ważną sprawą są działania związane z inicjatywą budowy pomnika. W 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości Rada Gminy Wierzbica podjęła uchwałę intencyjną o budowie pomnika. 6 grudnia 2021 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Czynu Niepodległości w Wierzbicy. Komitet założył konto bankowe i rozpoczął rozprowadzanie cegiełek na budowę pomnika. Ze środków zebranych od mieszkańców opłacono projekt budowlany pomnika.

Usytuowanie pomnika zgodnie ustalono na Placu Jana Pawła II, w centrum Wierzbicy, w niedalekiej odległości od kościoła, gdzie na ogół mszą świętą rozpoczynają się wszelkie uroczystości patriotyczne. W tym miejscu krzyżują się też główne drogi w czterech kierunkach: Radom, Iłża, Starachowice, Szydłowiec.

Pomnik poświęcony będzie nie jednemu konkretnemu wydarzeniu historycznemu, a stanie się wyrazem wdzięczności wszystkim tym, którzy poprzez walkę zbrojną i działalność cywilną przyczyniali się do niepodległości i utrzymania tożsamości narodowej. Będzie miejscem, gdzie podczas uroczystości patriotycznych w centralnym miejscu można będzie składać wiązanki i przypominać młodzieży o tym, że „wolność została człowiekowi dana i zadana”. Wybudowanie pomnika w centralnym miejscu Wierzbicy ma charakter dziękczynny wszystkim patriotycznym postawom mieszkańców  Ziemi Wierzbickiej.

Pomnik ma kształt zmniejszających się trzech prostopadłościanów. Górny zakończony zostanie zwieńczeniem, na którym będzie orzeł z rozłożonymi skrzydłami, wyrzeźbiony z piaskowca. Wysokość prostopadłościanów będzie miała  3,5 metra i orzeł około 0,5 m. Część budowlana będzie z żelbetonu, która obłożona zostanie polerowanym szwedzkim granitem. W granicie wygrawerowane zostaną napisy z trzech stron:

SĆIANA FRONTOWA

  • Na ścianie frontowej, pod orłem w części górnej będzie ułożony lekko na ukos krzyż, a pod nim napis z pieśni spod Monte Casino „WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY”.
  • Na środkowym prostopadłościanie będzie napis – tytuł pomnika „POMNIK CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO” i pod nim napis „WIERZBICA 2022”.
  • W dolnej części będzie napis „PAMIECI MIESZKAŃCÓW ZIEMI WIERZBICKIEJ WALCZACYCH O WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ I UTRZYMANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ NASZEJ OJCZYZNY”.

LEWA STRONA

  • Po lewej stronie będą następujące napisy. U góry cytat z C. K. Norwida „OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK”.
  • Niżej napis „PAMIĘCI BOHATERÓW POLEGŁYCH W WALKACH W REJONIE WIERZBICY PODCZAS POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1831 r.”
  • W dolnej części napis „PAMIĘCI BOHATERÓW POLEGŁYCH W WALKACH W REJONIE WIERZBICY PODCZAS POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863r.”

PRAWA STRONA

  • Na stronie prawej będą wygrawerowane napisy od góry: cytat z Jana Pawła II „WOLNOŚĆ JEST CZŁOWIEKOWI DANA I ZADANA” – to brzmi dla każdego jak dar i zobowiązanie.
  • Poniżej napis: „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY LEGIONU PUŁAWSKIEGO POLEGŁYCH W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W REJONIE WIERZBICY W 1915 r.”
  • W dolnej części napis: „W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM ZIEMI WIERZBICKIEJ WALCZACYM I POLEGŁYM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945”.

Na pomniku są dwa symbole : orzeł i krzyż. Tej oczywistej symboliki nie trzeba nawet uzasadniać, bo historia Polski nierozerwalnie związana jest z chrześcijaństwem. Użycie orła, a nie konkretnego godła z określonego okresu historycznego symbolizuje historyczną ciągłość tego symbolu polskości bez konotacji politycznych. Pomnik ma łączyć wokół wspólnych wartości.  

Pomnik oświetlony będzie dwiema lampami  LED umieszczonymi w płycie pomnika, otoczony parkową zielenią.  

Do góry