SZKOLENIE – WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy zaprasza na szkolenie, pn.:  Kompendium wiedzy w zakresie realizacji i finansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów szkolnych, nauczycieli, radnych Rady Gminy, organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wierzbica i odbędzie się w dniu 15 listopada /wtorek/ o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z realizacją projektów profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. 

 

 

Do góry