KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY –  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ZAPAŚNICZY KADETÓW, MŁODZIKÓW I DZIECI W STYLU KLASYCZNYM O PUCHAR WÓJTA GMINY WIERZBICA „SZUKAMY NADZIEI OLIMPIJSKICH”

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród młodzieży szkolnej.
 • Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport.

ORGANIZATOR:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 • Mazowieckie Zrzeszenie LZS
 • Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy;
 • Wójt Gminy Wierzbica;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy;
 • MLUKS „Orlik” Wierzbica;

TERMIN I MIEJSCE:

 • Zawody zostaną rozegrane w dniu 19.11. 2022r. (sobota) hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy.

UCZESTNICTWO:

 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2005-2007,

kategorie wagowe:45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 i +110kg. Tolerancja 1kg.

 • W grupie dzieci urodzeni w latach 2010-2012 w kategoriach wagowych: do 30,34,38,42,47,52,58,65,75,+75kg, oraz urodzeni w latach 2013-2014

kategorie wagowe po zważeniu zawodników.

 • Startujący w zawodach powinni posiadać półroczny staż treningowy.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty uczestnictwa oraz ubezpieczenia pokrywają jednostki delegujące.

NAGRODY:

 • Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymują dyplomy, medale i upominki.
 • Punktacja drużynowa – kluby za I-III miejsca puchary.

 ZGŁOSZENIA:

Proszę o telefoniczne zgłoszenia udziału w zawodach do dn.15.11.2022r.  nr  tel. 0-608-678-976- Bogdan Rywacki.

 RÓŻNE:

Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na dwie maty wyznaczy V- ce Prezes ds. sędziowskich W – MOZZ.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NW na zawodach zawodników i osób towarzyszących oraz za zaistniałe wypadki i rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW: 19.11.2022r.(sobota)

 • Do godz. 900 przyjazd ekip;
 • 930 – 1030  waga i badanie zawodników;
 • 1030 – 1100 odprawa techniczna;
 • 1115 walki, aż do zakończenia;
 • Około godz. 1330 uroczyste otwarcie zawodów.

OTRZYMUJĄ:

 • Prasa lokalna;
 • Kluby z woj. Mazowieckiego i zaproszone.
 • a/a

 V-ce Prezes
MLUKS „ORLIK”
Bogdan Rywacki

Do góry