NAUCZYCIELE Z GMINY WIERZBICA Z AWANSAMI ZAWODOWYMI

We wtorek, 20 września podczas narady Dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego trzem nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.

Nauczyciele podczas postępowania egzaminacyjnego, które odbyło się pod koniec sierpnia zaprezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Tym samym akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali:

  1. Pani Wioletta Łukawska– nauczyciel religii i wychowania w rodzinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesicach;
  2. Pani Renata Wiatr – nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy;
  3. Pani Karolina Maciejczak– nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Wierzbicy.

Przed uroczystym wręczeniem dokumentu, zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, które potwierdzili własnoręcznym podpisem.

Wójt Gminy Zdzisław Dulias wraz z Sekretarz Gminy Renatą Leśniewską – Grzywacz pogratulowali nauczycielom przygotowania do egzaminu oraz podziękowali za poświęcenie i wkład w rozwój młodego pokolenia, przy okazji życząc dalszych sukcesów i kolejnego awansu zawodowego.

Serdecznie gratulujemy!

Do góry