PRAWIE 50 TYS. ZŁ DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I STOWARZYSZEŃ Z TERENU GMINY WIERZBICA

Działają aktywnie na rzecz naszych społeczności lokalnych, a do tego pozyskują środki finansowe, by móc działać jeszcze bardziej. Mowa o kobietach, członkiniach Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń, ale i o mężczyznach, którzy co raz liczniej wstępują w ich szeregi. Nie sposób nie wspomnieć o druhach strażakach, którzy razem współpracują i wzajemnie się wspierają.

14 września 2022 r., w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego przekazał dotacje aż 7  organizacjom z terenu Gminy Wierzbica na kwotę 48 690,00 zł. To dofinansowanie pozwoli im wyposażyć się w sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji kolejnych ciekawych przedsięwzięć.
 
Gratulujemy: KGW Zalesiczanki, KGW Łączanianki, KGW w Suliszce, KGW w Pomorzanach, Stowarzyszenie KGW w Rudzie Wielkiej, OSP Rzeczków, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Wiejskie z Rudy Wielkiej.
 

Do góry