ZAPAŚNICZY KLUB SPORTOWY „ORLIK WIERZBICA” ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

Chcesz sprawdzić swoich sił na macie? Chcesz nauczyć się przewrotów i akrobatyki? Przyjdź i rozpocznij swoją przygodę z zapasami. Zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczynki. Dołącz do Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik Wierzbica. Klub gwarantuje profesjonalne treningi, a także dobrą zabawę.

Zapewniamy:

 • treningi z wykwalifikowaną kadrą trenerską;
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki i akrobatyki;
 • elementy techniki i taktyki walki zapaśniczej;
 • podział na grupy treningowe;
 • udział w zawodach sportowych na terenie całego kraju;
 • turnieje, obozy i zgrupowania (letnie i zimowe);
 • dużo wspaniałej zabawy;
 • najlepszym zawodnikom i zawodniczkom stypendia sportowe zgodnie z Regulaminem (zał. do Uchwały Nr LV/328/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2022 r.) dostępny na stronie wierzbica.pl;
 • dla wyróżniających się zawodników i zawodniczek nagrody rzeczowe i finansowe.

Informacje i zapisy:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Wierzbicy, 608 678 976 lub 508 701 563;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Polanach, 795 297 704;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach, tel. 795 297 704;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu, tel. 608 678 975 lub 503 988 410;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mirowie, 508 701 563.

Do góry