WYNIKI BADAŃ – ANKIETA -PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW LOKALNYCH „RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY”

W niedawnym czasie mieszkańcy gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Radomski Obszar Funkcjonalny”, które obejmuje miasto Radom, miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża, Jedlnia-Letnisko oraz Skaryszew, gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew udzielili odpowiedzi na kilka pytań w ankiecie dotyczącej miejsca, w którym żyją. Teraz Państwa opinia posłuży do dalszego planowania kierunków rozwoju przez samorządy z uwzględnieniem zmian społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki tej ankiety. 

WYNIKI Ankiety ROF

Do góry