OD 1 SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT AKCYZY

W poniedziałek (1 sierpnia) rusza drugi termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnicy na ich złożenie w Urzędzie Gminy w Wierzbicy mają czas do końca miesiąca.

O zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego można ubiegać się dwa razy w roku – w lutym i w sierpniu. W poniedziałek (1 sierpnia) rusza druga tura naboru wniosków.

Nabór wniosków

Tym razem producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo, które kupili od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT lub ich kopie. Jeżeli producent rolny jest hodowcą bydła, dołącza również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) za 2021 r. Rolnicy na złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy mają czas do 31 sierpnia 2022 r.

Tegoroczne limity

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. jest wyliczany według następującego wzoru:

  • 110,00 zł × liczba hektarów użytków rolnych na terenie gminy;
  • 40,00 zł × średnia roczna liczba DJP bydła.

Przy czym zwrot wynosi 1 zł za każdy zakupiony litr oleju w ramach przysługującego limitu rocznego. Pieniądze będą wypłacane w terminie od 3 do 31 października 2022 r.

Do góry