GMINA WIERZBICA Z DOTACJĄ NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ AZBESTU

Miło nam poinformować, że w ramach naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu w roku 2022, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Wierzbica otrzymała dotację na realizację zadania: „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica.”

Wczoraj, w Starostwie Powiatowym w Radomiu  odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące program z Minister Klimatu i Środowiska Panią Anną Moskwą, parlamentarzystami ziemi radomskiej oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Panem Markiem Ryszką. Podczas spotkania Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz ze Skarbnik Gminy Jolantą Szkopek  podpisali umowę  na dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu z gospodarstw domowych na terenie naszej gminy.  

Kwota dotacji wynosi 35 tys. zł. i jest to maksymalna kwota, o którą mogliśmy wnioskować.

– W naszej gminie zainteresowanie programem wciąż jest bardzo duże. Jeszcze wiele budynków, w szczególności gospodarczych pokrytych jest właśnie eternitem, dlatego pomoc finansowa dla naszych mieszkańców związana z odbiorem  i utylizacją azbestu jest tak potrzebna – podkreśla wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias.  

Tegoroczne dofinansowanie pozwoli usunąć nieco ponad 100 ton materiałów niebezpiecznych z gospodarstw domowych na terenie naszej gminy, bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców. W chwili obecnej, wyspecjalizowana firma posiadająca zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, rozpoczęła już odbiór materiałów szkodliwych, które następnie są przetransportowywane na specjalnie wyznaczone składowisko.

Do góry