DO 30 CZERWCA ZŁÓŻ DEKLARACJE O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA DO CEEB!

Szanowni Mieszkańcy,
30 czerwca mija ostateczny termin zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez właścicieli domów jednorodzinnych, budynków usługowych, firm oraz wspólnot mieszkaniowych. Zwróciliśmy się do Naszych Sołtysów o pomoc w rozpowszechnieniu tych informacji wśród mieszkańców, którzy nie korzystają z internetu. We wszystkich miejscowościach Gminy Wierzbica zostaną rozwieszone plakaty informacyjne o obowiązku wypełnienia deklaracji w CEEB, której celem jest zgromadzenie danych na temat źródeł ogrzewania w naszych domach. 

Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. CEEB będzie zawierać informacje na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.
 
Nie złożenie takiej deklaracji – w wyniku przeprowadzonej kontroli może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości od 500 zł do 5000 zł. Kontrole mają ruszyć zaraz po 1 lipca 2022 r. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 23 lutego 2021 r.
 
Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:
• w formie elektronicznej – poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/ za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
• w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, /pok. Nr 22 i 23, II piętro/ lub wysłać pocztą na adres urzędu.
W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane, ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.
 
Obecnie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z obszaru Gminy Wierzbica zostało złożonych 1259 deklaracji, co stanowi 41 % wszystkich punktów adresowych.
Informujemy także, że w Urzędzie Gminy w Wierzbicy pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu deklaracji. Druk dokumentu jest prosty, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to jesteśmy do dyspozycji naszych mieszkańców.
 

Do góry