Pani Małgorzata Chojnacka nauczycielka języka angielskiego, obecnie pracująca w ZSP w Łączanach, zdobyła III miejsce w konkursie „Nasz projekt eTwinning”. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Krajowego Biura eTwinning Polska.

Do tegorocznej, siedemnastej edycji konkursu zgłoszono 82 projekty, a nagrodzono 20.

W uroczystej gali, która odbyła się w Fortecy Kręgliccy w Warszawie, wzięli udział koordynatorzy wyróżnionych projektów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele kuratoriów oświaty oraz dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  dr Paweł Poszytek. Laureatom na scenie gratulowali Alicja Pietrzak Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Paweł Czapliński Koordynator Krajowego Biura eTwinning.

Projekt „Become a Scientist…Experiments and Arts” realizowany był w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zalesicach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Warszawskiej przez panią Martę Lis oraz koordynator projektu panią Małgorzatę Chojnacką. W listopadzie 2021 r. projekt zdobył także Krajową Odznakę Jakości. Tym samym przedszkole znalazło się wśród najlepszych przedszkoli, w których nauczyciele kierują się innowacyjnością, otwartością na międzynarodową współpracę i reprezentują europejskie wartości. Gratulujemy nauczycielkom dziękując za ich wkład w rozwój uczniów i podkreślając ich niezwykłą rolę w kształtowania ich przyszłości.

Do góry