OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Herb Wierzbica - Logo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna)


Ogłoszenie zamieszczone w BIP: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=469

Do góry