ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁATY ŚMIECIOWEJ

15 maja, mija termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

Wpłat można dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku oddział w Wierzbicy, u sołtysa lub na rachunek bankowy Urzędu: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010 podając w tytule numer kartoteki znajdujący się w nagłówku decyzji, w lewym górnym rogu.
 
W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego lub nieznajomości wysokości należności podatkowej, należy kontaktować się z Referatem Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli pod nr tel. (48) 618 36 23.
 
Natomiast w przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego lub nieznajomości wysokości opłaty śmieciowej, należy kontaktować się z Referatem Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. (48) 618 36 38.
 
Mając na uwadze wzrost kosztów upomnienia za doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z 11,60 zł do 16 zł* bardzo prosimy o terminowe wpłaty, aby uniknąć dodatkowych kosztów. 
 
*Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67)

Do góry