ŚWIĘTO KONSYTYCJI 3 MAJA – DZIEŃ WSPÓLNEJ RADOŚCI W ZALESICACH

Szczególny wymiar miały uroczystości związane z obchodami 231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zalesicach, w Gminie Wierzbica. Wspólnie z mieszkańcami gminy, tak ważne w historii Polski wydarzenie świętowali także Ukraińcy, którzy przybyli do Zalesic z ogarniętej wojną własnej ojczyzny.

Organizatorami tegorocznych obchodów rocznicowych było Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesicach, które wspólnie z druhami z jednostki OSP Zalesice i społecznością szkolną realizują projekt pn.: „Moja historia – wczoraj i dziś” w ramach gminnego programu „KULTURA ŁĄCZY, KULTURA BUDUJE”.

– Głównym założeniem naszego projektu to właśnie organizacja wydarzeń, które będą jednoczyć naszych mieszkańców. W szczególności teraz, gdy naszych sąsiadów za wschodniej granicy dotyka okrucieństwo wojny – mówi Barbara Tuzimek, członkini KGW ZALESICZANKI.

Główne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja poprzedziły warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie ZSP w Zalesicach wraz ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy, pod okiem Pań gospodyń z KGW wykonali biało-czerwone kotyliony oraz chorągiewki w narodowych barwach Polski i Ukrainy. Wykonane przez uczestników zajęć symbole narodowe zostały rozdane uczestnikom uroczystości i zaproszonym gościom.

Obchody narodowego święta rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele w Zalesicach w intencji Ojczyzny oraz druhów Strażaków, którzy 4 maja obchodzili swoje święto. Podczas  Mszy, której przewodniczył ks. Tomasz Adach modliliśmy się także o pokój na Ukrainie. Także w trakcie mszy wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesicach przygotowanych przez Panią Renatę Zawiszę. Była to opowieść o wydarzeniach, które pokazały, że Polacy są skłonni do wielkich czynów, wtedy gdy działają wspólnie. To niezmiernie ważne także w dzisiejszych czasach bo jak się przekonaliśmy – razem jesteśmy w stanie robić rzeczy wielkie.

Obchody rocznicowe w kościele zakończył ks. Bogdan Siurnik, proboszcz parafii w Dąbrówce Warszawskiej odnowieniem Aktu oddania państwa polskiego pod opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej, której dokonał w 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz.

 Następnie dowódca uroczystości poprowadził poczet sztandarowy oraz kolumnę strażacką na plac pod remizę, gdzie nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, a wszyscy zgromadzeni z biało-czerwonymi flagietkami dumnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

W uroczystościach wzięli udział: Radna Rady Powiatu Radomskiego Małgorzata Klocek, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, Radni Rady Gminy Wierzbica, Kazimierz Szczęsny, Marek Szczepiński i Łukasz Kuźdub, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesicach Tomasz Różycki wraz ze społecznością szkolną, druhowie strażacy z OSP Zalesice, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Klub Sportowy TEAM ZALESICE oraz gospodynie uroczystości Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ZALESICE.  

Wtorkowa uroczystość była także okazją do podziękowań za ogromny wysiłek mieszkańców Zalesic i wielu ludzi dobrej woli, którzy swoją pracą i zaangażowaniem podjęli się przygotowania schronienia w budynku szkoły dla kobiet z dziećmi uciekającymi przed okrucieństwem wojny w Ukrainie. Szczególne podziękowania należą się druhom strażakom, całej społeczności szkolnej z Panem dyrektorem na czele, zawsze zaangażowanym w działania społeczne Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ZALESICZANKI oraz wszystkim tym, dla których los drugiego człowieka stanowi wartość nadrzędną.

Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność podczas uroczystości, za piękny przemarsz w biało-czerwonych barwach i wspólne świętowanie.  

Do góry