POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY/Допомога громадянам України – WAŻNE INFORMACJE

Drodzy Mieszkańcy,

Na terenie naszej gminy przebywa już kilkanaście rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Wśród nich są matki z malutkimi dziećmi i dziećmi w wieku szkolnym.  Nasi mieszkańcy wciąż deklarują chęć przyjęcia pod swój dach uchodźców za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Jak wynika z informacji Powiatowego Centrum Koordynacji Pomocy dla obywateli Ukrainy, zapotrzebowanie na pomoc związaną z zakwaterowaniem uchodźców nie maleje. Stąd też apel Powiatu Radomskiego do mieszkańców gmin, jeśli dysponujecie mieszkaniami lub lokalami i możecie zapewnić zakwaterowanie dla Ukraińców prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez specjalny formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKHklxOwvIEXWrPVhRtN7l_abfEobXjRdRMeqk-7Wpz4TZ3w/viewform

Mam spodziewam się Uchodźców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRIxJfEbWC485WGRwfH_ijCqkDrzMJZVLjLBBX-v93xHK1GQ/viewform

Formularz w ukraińskiej wersji językowej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl9dIWiMz6JRYlnqEHE6Uhu01DMtYxo6EGrNxWFIWlU2Vhjg/viewform

Deklaracja udostępnienia transportu do i z granicy: Polska/Ukraina:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_6JLfjiekcDUQ1GJ7SKxGkL1TMwJ41GGBmGcAtzs5SlVG4g/viewform

Jednocześnie, zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie zgłoszeń miejsc pobytu Obywateli Ukrainy na terenie naszej gminy. Pozwoli to pracownikom GOPS w Wierzbicy w dotarciu do wszystkich osób potrzebujących pomocy i udzielić im niezbędnego wsparcia.   

W załączeniu dostępny jest formularz, w którym należy podać:

–  adres pobytu,

– dane identyfikacyjne osób przebywających pod danym adresem;

–  telefon kontaktowy umożliwiający nawiązanie kontaktu pracownikom GOPS/Urzędu Gminy Wierzbica celem dopełnienia dalszych formalności.

OŚWIADCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

OŚWIADCZENIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Informacje należy przekazywać drogą telefoniczną pod nr tel.:
48/ 618-24 21 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy (w godzinach pracy GOPS)
48/ 618- 36- 10 – Urząd Gminy w Wierzbicy, (w godzinach pracy urzędu)
663 711 259 – Grzegorz Zawisza, Komendant Gminny OSP
lub za pośrednictwem e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl lub wierzbica@wierzbica.pl

Wszystkie informacje pozwolą Nam także zorganizować życie codzienne dla tych osób na terenie naszej gminy. Od zajęć edukacyjnych w szkołach, po warsztaty muzyczne i plastyczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy,  czy zajęcia  sportowe w Gminnym Klubie Sportowym ORZEŁ Wierzbica i UKS GEPARD.

 

Do góry