MNIEJ URODZEŃ, WIĘCEJ ZGONÓW – ROK 2021 W LICZBACH

Za nami rok 2021. To kolejny rok, który upłynął Nam w cieniu pandemii COVID-19. Jak w związku z tym wygląda podsumowanie minionych dwunastu miesięcy? Przegląd roku rozpoczniemy od danych o Naszych Mieszkańcach. Ilu Nas przybyło? Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom?

Podsumowując rok 2021 w statystyce demograficznej Gminy Wierzbica zaobserwowaliśmy spadek urodzeń i niestety wzrost liczby zgonów.

W ubiegłym roku na świat przyszło 97 dzieci, zameldowanych na terenie naszej gminy co oznacza, że odnotowaliśmy spadek o 26 urodzeń mniej, niż w roku 2020. Wśród nowonarodzonych mieszkańców, podobnie jak w roku 2020 wciąż jest nieco więcej chłopców /54/, niż dziewczynek /43/.

Jak się okazuje, moda na tradycyjne imiona, szczególnie wśród chłopców, wciąż trwa.

W Gminie Wierzbica, wśród najchętniej nadawanych imion dla chłopców to Stanisław, Franciszek, Antoni i Ignacy. Wśród dziewczynek natomiast króluje Zuzanna. Kolejne imiona względem kolejności popularności to: Iga, Julia i Hanna.

W roku 2021, w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono aż 89 aktów zgonu, ale łącznie zgonów wraz z zarejestrowanymi pod względem miejsca zdarzenia to aż 169. To w stosunku do lat poprzednich także kolejny wzrost.

Rok 2021 przyniósł nam również 66 zawartych związków małżeńskich. A pozytywnym akcentem kończącym nasze zestawienie jest fakt, że 13 parom wręczono medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Do góry