Wymiana doświadczeń

W minionym tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy odbyły się warsztaty dla nauczycieli: „Zabawy ruchowe ze śpiewem w edukacji wczesnoszkolnej”. W warsztatach, które prowadziła pani Anna Bobrowska, wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych: w Wierzbicy, w Rudzie Wielkiej i w Mazowszanach oraz z przedszkola w Wierzbicy.
Zajęcia miały charakter praktyczny: nauczyciele uczyli się nowych zabaw, lub utrwalali już znane, by potem na zajęciach z uczniami wykorzystać zdobyte umiejętności. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pakiet zawierający opis wprowadzonych zabaw.
W wyniku przeprowadzonych rozmów z uczestnikami zajęć, można stwierdzić, że warsztaty przyniosły oczekiwany efekt i jest potrzeba kontynuowania takich działań wśród nauczycieli.

Do góry