UTWARDZANIE DRÓG GMINNYCH ZAKOŃCZONE

Na początku listopada zakończyły się długo wyczekiwane prace związane z utwardzeniem dróg gminnych łączących Rzeczków Kolonię i Wolę Lipieniecką, Pomorzany i Wólkę Pomorzańską oraz drogi w Wierzbicy Kolonii. Dało to efekt solidnego wykonania prawie 2 kilometrów przejezdnych tras na łączną kwotę ponad 260 tys zł.

Do tej pory były to drogi gruntowe, wymagające ponownego wytyczenia ich przebiegu w terenie, gdyż wyjeżdżone trasy znacznie odbiegały od prawidłowych punktów geodezyjnych. Dlatego też prace budowlane polegały na poszerzeniu dróg do szerokości 4 metrów, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne i położeniu warstwy kruszywa. Usunięto także krzaki i krzewy, które porastały pobocza drogi.
Takie rozwiązanie pozwoliło na poprawię jakości dojazdu mieszkańców do posesji i pól.

Wykonawcą realizowanych zadań jest firma GROCHBUD II Sp. z o.o. ze Starachowic.

Uregulowanie drogi w terenie oraz wykonane już utwardzenie stanowić będzie znakomitą podbudowę pod warstwy asfaltowe co w przyszłości w znaczny sposób obniży koszty przebudowy tych dróg.

DROGA W POMORZANACH

DROGA RZECZKÓW KOLONIA

DROGA WIERZBICA KOLONIA

Do góry