ZMIANY W PODATKACH NA 2022 ROK

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wierzbica,

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wierzbica poddany pod obrady zostanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. Stabilne funkcjonowanie i rozwój lokalny gminy w różnych dziedzinach, takich jak inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników, rozbudowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego, bieżące remonty, aż po utrzymanie szkół i przedszkoli w dużej mierze zapewniają wpływy z podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych.

Tak jak każdy z nas, tak i gmina mocno odczuwa wzrost cen, usług i materiałów, drożeją inwestycje, zwiększają się koszty bieżącego utrzymania. Mamy galopujące ceny energii i paliw, a także rosnące koszty pracy. Rząd przekazuje gminom różne zadania zlecone, za którymi nie płynie rekompensata finansowa. To wszystko dzieje się w jednym czasie. Dlatego też, tak jak i nasze sąsiednie gminy zaproponowaliśmy podwyżkę podatków lokalnych. 

Podatki to istotne źródło dochodów, stanowi drugi po subwencjach najważniejszy dopływ dochodów. Ze względu na rosnącą inflację, która w październiku wynosiła już 6,8%, a na koniec tego roku szacuje się, iż osiągnie poziom 8 %. Mając na uwadze aktualną sytuację ekonomiczną przygotowaliśmy projekty uchwał zmieniające stawki aktualnie obowiązujących podatków.

Przez ostatnie kilka lat, stawki podatków lokalnych w Gminie Wierzbica utrzymują się na tym samym poziomie. Po uwzględnieniu planowanych od stycznia 2022 roku zmian stawek, to podatki płacone w naszej gminie będą nadal jednymi z najniższych na tle gmin ościennych i niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych na 2022 rok przez Ministerstwo Finansów. Warto też wspomnieć, że jesteśmy jedyną gminą w regionie, która korzysta z możliwości zwolnienia mieszkańców z podatku od budynków mieszkalnych.

W zamieszczonym poniżej zestawieniu prezentujemy aktualne i planowane stawki Gminy Wierzbica oraz stawki obowiązujące aktualnie w wybranych gminach sąsiednich.

Do góry