ZAPRASZAMY NA TURNIEJ ZAPAŚNICZY PN.: „SZUKAMY NOWYCH TALENTÓW”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU ZAPAŚNICZEGO KADETÓW I DZIECI W STYLU KLASYCZNYM O PUCHAR WÓJTA GMINY WIERZBICA
 „SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW”
WIERZBICA 27.11.2021r.

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród młodzieży szkolnej.
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport.
 • Promocja Gminy Wierzbica.

ORGANIZATOR:

 • Wójt Gminy Wierzbica;
 • Mazowieckie Zrzeszenie LZS
 • Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy;
 • MLUKS „Orlik” Wierzbica;

TERMIN I MIEJSCE:

 • Zawody zostaną rozegrane w dniu 27.11. 2021r. (sobota) hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy.

UCZESTNICTWO:

 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2004-2006,

kategorie wagowe:45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 i 110 kg. Tolerancja 1kg.

 • W grupie dzieci urodzeni w latach 2010-2011 w kategoriach wagowych: do 30,34,38,42,47,52,58,65,75,+75kg, oraz urodzeni w latach 2012-2013

kategorie wagowe po zważeniu zawodników.

 • Startujący w zawodach powinni posiadać półroczny staż treningowy oraz dwukrotne badania lekarskie.               

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty uczestnictwa oraz ubezpieczenia pokrywają jednostki delegujące.
 • Startowe 20 złotych od zawodnika.

 NAGRODY:

 • Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymują dyplomy, medale i upominki.
 • Punktacja drużynowa – kluby za I-III miejsca puchary.

 RÓŻNE:

Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na dwie maty wyznaczy V- ce Prezes ds. sędziowskich W – MOZZ.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NW na zawodach zawodników i osób towarzyszących oraz za zaistniałe wypadki i rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów.

Zawody odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na hali będą dostępne płyny dezynfekujące. Publiczność oraz służby techniczne  powinny obowiązkowo przebywać w maseczkach. Zapewniamy również odkażanie mat. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do  wypełnienia oświadczenia dotyczącego Covid – 19.

 PROGRAM ZAWODÓW: 27.11.2021r.(sobota)

 • Do godz. 900 przyjazd ekip;
 • 930 – 1030  waga i badanie zawodników;
 • 1030 – 1100 odprawa techniczna;
 • 1115 walki, aż do zakończenia;
 • Około godz. 1400 uroczyste otwarcie zawodów.

 V-ce Prezes
MLUKS „ORLIK”
Bogdan Rywacki

Do góry