W trosce o lepszą jakość

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy zostały przeprowadzone lekcje otwarte dla nauczycieli w ramach bogacenia warsztatu pracy.

Lekcje z wychowania fizycznego (w kl. 0 i w kl. III)  dla nauczycieli Gminnego Przedszkola w Wierzbicy oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadził pan Marek Motyka. Pokazał różnorodne ćwiczenia i zabawy ruchowe, które można przeprowadzić z wykorzystaniem dostępnego w placówkach  sprzętu sportowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy wyposażona jest w 8 tablic interaktywnych z dostępem do Internetu, które codziennie wykorzystywane są na lekcjach w klasach I-VI. Zajęcia otwarte przeprowadzone przez panią Grażynę Chyb (matematyka w kl. IV) i panią Annę Bobrowską (ed. polonistyczna w kl. II) miały na celu: rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących w procesie lekcyjnym oraz indywidualizację pracy uczniów na lekcji.

Zajęcia te były okazją do wymiany doświadczeń na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych, pozyskania nowych umiejętności i wpłynęły na podniesienie jakości pracy  szkoły.

 

Anna Bobrowska

Do góry