OGŁOSZENIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Policja

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wydział Inwestycji i Remontów informuję, iż w dniu 21.10.2021 r. na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/524931 ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie remontowe pn. „KP Pionki – remont dachu” z terminem składania ofert do 25.10.2021 do godz. 9:00.

Do góry