NOWE DOWODY OSOBISTE Z ODCISKIEM PALCA ORAZ PODPISEM POSIADACZA DOWODU

Od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski palców. Nowy dowód będzie bezpieczniejszy i będzie dawał więcej możliwości.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura jest przy wydawaniu paszportów – obywatele są więc przyzwyczajeni do tej procedury.

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których – ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić).

Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Ważne:

– Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – NIE MUSISZ GO WYMIENIAĆ .

– Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.

– Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

– Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekroczenia granic niektórych państw.

Do góry