ZMIANA WYSOKOŚCI KOSZTÓW UPOMNIEŃ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67), wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie 13.10.2021r.

Wobec powyższego prosimy o terminowe dokonywanie wpłat podatków i opłat lokalnych.

Do góry