AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – ANKIETA

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego zaprasza mieszkańców Mazowsza do wypełnienia ankiety, która pomoże wyłonić obraz naszej regionalnej tradycji, tożsamości i swojskości.

Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego, a przeprowadzona ankieta umożliwi identyfikację cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości naszych małych ojczyzn. 

Nasze odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Odpowiedzi można wysyłać w wybrany przez Państwa sposób:

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października br.

Badanie realizuje Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

ANKIETA_MBPR  pismo_P.Marszałka

Do góry