BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W OŚROKU ZDROWIA W WIERZBICY

Szczepienie przeciw grypie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy dysponuje szczepionkami przeciw grypie na sezon 2021/2022 otrzymanymi od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (szczepionki bezpłatne)

Do szczepienia w/w szczepionkami uprawnieni są:

 • osoby powyżej 75 roku życia
 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • farmaceuci
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademiccy
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
 • pacjenci DPS
 • pracownicy przedszkoli, nauczyciele, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • służby mundurowe
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 Zapisy na szczepienia pod nr telefonu:
48 618-22-64

Do góry