Informacja o kolonii dla dzieci rolników

Kolonie KRUS 2020

Urząd Gminy w Wierzbicy informuję, że istnieje możliwość wyjazdu dzieci rolników na kolonie nad morze do miejscowości Stegna w terminie od 1 do 11 lipca 2021 r. Koszt wyjazdu łącznie z transportem to 770 zł.

W kolonii mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Warunkiem jest aby jedno z rodziców opłacało płatny KRUS.

Kontakt do pracownika Urzędu Gminy w Wierzbicy p. Teresy Łyżwy tel. 48 618 36 21.

Do góry