XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Konkurs KRUS 30 lat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu przeprowadziła etap powiatowy PT KRUS XI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z  KRUS wypadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany był do uczniów wiejskich szkół podstawowych w celu promowania pozytywnych i bezpiecznych zachowań dzieci w środowisku pracy i życia rolników. Przeprowadzenie konkursu odbywało się w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 0-III oraz klasy IV-VIII szkoły podstawowej i cieszył się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na liczne zgłoszenia.

Laureatami w grupie wiekowej 0-III zostali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach.

Pierwsze miejsce zdobyła Amelia Rola, uczennica klasy III.

Trzecie miejsce zdobyła Hanna Kowalik, uczennica klasy II.

Serdecznie gratulujemy.

Konkurs KRUS 30 lat

Do góry