Ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia pn. „Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia pn. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Treść ogłoszenia

Do góry