Zaproszenie na warsztaty on-line w dniu 15 lutego 2021 r. w sprawie Zrównoważonej Mobilności Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

ROF logo

Zaproszenie na warsztaty online dla mieszkańców Gminy Wierzbica w związku z realizacja Uchwały nr 2/2019 Zarządu Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 12.02.2019 r w sprawie: przystąpienia Stowarzyszenia ROF do realizacji projektu pilotażowego „Przygotowanie i realizacja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP” oraz  realizacją kolejnego etapu prac zapisanych w  Umowie na  „Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO liŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów  Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”

Link do ankiety dla mieszkańców:

https://forms.gle/96b1BoDxz1HYd4HDA


Warsztaty z mieszkańcami Gminy Wierzbica: 15.02.2021 r. – godzina 13.00 – 14.30

Dołącz na warsztaty on-line: https://meet.google.com/fkd-ehbb-tfu

 

 

Do góry