Obowiązek odśnieżania chodników

Odśnieżanie

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości na terenie Gminy Wierzbica o obowiązku zapewnienia czystości przez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Do góry