Zawiadomienie o likwidacji oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Warszawskiej

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Zamiejscowego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zalesicach z siedzibą w Dąbrówce Warszawskiej oraz wszystkich mieszkańców Dąbrówki Warszawskiej, że Rada Gminy Wierzbica mocą Uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr XXXIV/202/2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku podjęła zamiar likwidacji Oddziału Zamiejscowego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zalesicach z siedzibą w Dąbrówce Warszawskiej z dniem 31 sierpnia 2021 roku.

Od 01 września 2021 roku dzieci uczęszczające do likwidowanego Oddziału Zamiejscowego pozostaną w dotychczasowym budynku i będą wychowankami nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej.

Ponadto pragnę Państwa poinformować, że Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej na swym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej.


Uchwała XXXIV/202/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7.01.2021

Do góry