Informacja o likwidacji kasy w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, iż w związku z likwidacją kasy w Urzędzie Gminy wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy

91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

Płatności prosimy dokonywać na niżej wskazany sposób:

Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
BS Jedlińsk o/ Wierzbica 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

Np.:

  1. tytułem: Jan Kowalski, konto podatnika, podatek (np. rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu)
  2. tytułem: Jan Kowalski, adres zamieszkania, opłata skarbowa

Do góry