Zdalna Szkoła+ zrealizowana w Gminie Wierzbica

ZdalnaSzkola+ Foto 3

Gmina Wierzbica w ramach realizacji zdania pn. „Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i dodatkowymi akcesoriami w ramach projektu Zdalna Szkola+” zakupiła 48 kompletów urządzeń wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Wierzbica w celu usprawnienia nauki zdalnej. Szczególnym wsparciem zostali objęci uczniowie z rodzin wielodzietnych, którym dzięki realizacji grantu będą mogli bez problemu realizować naukę zdalną.

Kwota za jaką zakupiono 48 kompletów urządzeń wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 9482382481 zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej to 113 533,92 zł brutto. Komplet składa się z:

  • Laptopa
  • Słuchawki nauszne
  • Przewodowa mysz optyczna
  • Licencji pakietu biurowego Microsoft Office 2019 Std

Pasek Zdalna Szkoła 2020

ZdalnaSzkola+ Foto 1

Do góry