Informacja o wypłacie świadczeń

Herb Wierzbica - Logo

Informujemy, że wypłata gotówkowa świadczeń dotychczas wypłacanych w kasie Urzędu Gminy w Wierzbicy, w listopadzie 2020 r. będzie realizowana w kasie Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Radomiu Filia w Wierzbicy.

Wypłata świadczeń będzie dokonywana w dniach 23-24.11.2020 r.

W związku z czym prosimy o pobieranie świadczeń w ww. terminie.

W celu pobrania świadczenia niezbędne jest okazanie dowodu osobistego.


!!! UWAGA !!!

Wszystkie osoby, które pobierają świadczenia w kasie Urzędu Gminy w Wierzbicy:

  • świadczenie wychowawcze (500+);
  • świadczenia rodzinne wraz z dodatkami;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenie rodzicielskie;
  • zasiłek opiekuńczy;
  • zasiłek dla opiekuna;
  • świadczenie pielęgnacyjne;
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Proszone są o dostarczanie numerów rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia. Przekazanie numerów rachunków bankowych ułatwi i przyśpieszy wypłatę świadczeń w czasie panującej epidemii.


Oświadczenie o koncie bankowym – Świadczenia

Do góry