Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy

Pilne Koronawirus

Z dniem 19.10.2020 r. do odwołania, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy zostaje wprowadzony dla klientów, obowiązek wypełnienia listy osób odwiedzających Urząd Gminy w Wierzbicy, w której podaje się:

  • imię i nazwisko,
  • telefon kontaktowy,
  • informację o kontakcie lub braku kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 w ciągu poprzednich 7 dni (wg własnej wiedzy)
  • cel wizyty lub numer pokoju będącego celem wizyty.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Wierzbica

Do góry