Wytyczne Wójta Gminy Wierzbica dla interesantów Urzędu Gminy w Wierzbicy w związku z obostrzeniami wynikającymi z funkcjonowania Gminy Wierzbica w obszarze czerwonym

Pilne Koronawirus

Interesant znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy ma obowiązek:

  1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę.
  2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).
  3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
  4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych ) w trakcie przebywania w obiekcie.
  5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Do góry