Informacja o wypłacie świadczeń w kasie Urzędu Gminy w Wierzbicy

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że wypłata świadczeń (rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, 500+ itp.) w kasie Urzędu nastąpi w dniu 20.10.2020 r.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry