Postępowania przetargowe na realizację PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

PSZOK - wizualizacja

Rozpoczęły się postępowania przetargowe na realizację „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” na terenie Gminy Wierzbica. Etap I zakłada budowę sieci i przyłącza wodociągowego na terenie działek nr: 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i 242/2 położonych w miejscowości Rzeczków.
Do dnia 07.10.2020 r. wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadania. Do przetargu przystąpiły niżej wymienieni oferenci:

  • GROCHBUD II Sp. z o.o., ul.  Żytnia 31/106, 27-200 Starachowice – cena brutto 196 185 00 zł (gwarancja 120 m/c)
  • Sebastian Bator, ul. Mieszka I 15 lok. 159, 26-600 Radom – cena brutto 98 477,50 zł (gwarancja 120 m/c)
  • BUD-POLS Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Wojciech Rzymczyk, ul. Sucha 15, 26-600 Radom – cena brutto 114 450,42 zł (gwarancja 70 m/c).

Więcej szczegółów na stronie bip.wierzbica.pl:

http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=23&a=135&n_id=6279

Dodatkowo zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego m.in. dla zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Wierzbica” Etap I – Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 2096/12, 243/3, 242/7, 242/8, 242/2 położonych w m. Rzeczków Gm. Wierzbica”

Szczegółowe informację na temat zapytanie ofertowego na stronie bip.wierzbica.pl:

http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=23&a=135&n_id=6280


Przypominamy, że koszt całego zadania ze współpracą z Gminą Kowala wynosi 2 273 604,22 zł z podziałem:

  • Gmina Wierzbica 1 361 771,23 zł
  • Gmina Kowala 909 832,99 zł

Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych (Kwota podatku VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym) z czego:

  • Gmina Wierzbica 942 443,54 zł netto
  • Gmina Kowala 628 746,38 zł netto

PSZOK UE Pasek

Do góry