Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje rodziców (prawnych opiekunów), że wnioski w sprawie dowozu dzieci do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy oraz wnioski dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci do w/w szkół na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (Referat Oświaty) do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Wnioski dostępne na stronie bip.wierzbica.pl: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=192

Osoba do kontaktu:
Teresa Łyżwa
tel. 486183621

Do góry