Informacja Urzędu Gminy w Wierzbicy

500plus

Urząd Gminy w Wierzbicy przypomina, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane Państwu na podstawie wniosków złożonych po dniu 30.06.2019 r. zostały przyznane do 31.05.2021 r. W związku z tym osoby, które otrzymują obecnie świadczenie 500+, kolejne wnioski będą składały dopiero w 2021 r.

Do góry