Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wierzbica

Folia Rolnicza Usuwanie 2020

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, iż w związku z realizacją programu „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w dniach 29.07.2020r. i 30.07.2020 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków, Rzeczków Kolonia 78, 26-680 Wierzbica w godz. 8.00-15.00 przeprowadzona zostanie zbiórka ww. odpadów. Do udziału w programie upoważnieni są rolnicy, którzy złożyli do tut. Urzędu Gminy wnioski dot. inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Przypominamy, że przekazywane odpady powinny być posegregowane (folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania typu Big Bag, opakowania po nawozach) oraz pozbawione zanieczyszczeń (np. błota).

Rolnicy, którzy w zeszłym roku nie przystąpili do programu, mogą poprzez zgłoszenie telefoniczne wpisać się na listę rezerwową. Przed dokonaniem zgłoszenia należy sprawdzić ilość posiadanych odpadów, gdyż pracownik zapyta o te dane w pierwszej kolejności. Wpisanie na listę, nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Odpady z gospodarstw z listy rezerwowej zostaną uwzględnione w przypadku niedostarczenia zadeklarowanej wielkości odpadów przez rolników, którzy złożyli wnioski w 2019r. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 48 618 36 38.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie do 18 000,00 zł. Beneficjentem programu jest Gmina Wierzbica, jednak ostatecznymi odbiorcami korzyści są mieszkańcy gminy posiadający w swoich gospodarstwach odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Dzięki dofinansowaniu rolnicy bezpłatnie mogą oddać odpady i nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Do góry